Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 30/11/2014
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 30/11/2014

Cơ cấu giải thưởng ngày 30/11/2014

TỔNG GIẢI THƯỞNG      134.500.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần                     

Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI :Để tri ân các cần thủ hồ có ưu đãi cho tất cả các cần thủ tham gia đợt giải 30/11/2014 sẽ được giãm giá 20% cho đợt giải 21/12 va ưu tiên chọn lại số cần mình đã tham gia đợt giải 30/11

LƯU Ý  : Giải 30/11 hồ sẽ bán vé theo số cũa lổ chống             


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 09/11/2014
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 09/11/2014

 GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

      _ GIẢI NHẤT  : cá tra có trọng lượng 20,50kg                           

_Người đạt giải: chú 6 LỤC               

                         _Địa chỉ: BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI                               

    _Số điện thoại: 01683.633.825            

- Cần số : 07 khu A                          

        _Giải thưởng: 36.000.000đ(+3.000.000đ nhất tiếng thứ 2)

_BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng 


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 09/11/2014
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 09/11/2014

Cơ cấu giải thưởng ngày 09/11/2014

TỔNG GIẢI THƯỞNG      125.000.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần                     

Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ      Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 26/10//2014
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 26/10//2014

 GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

      _ GIẢI NHẤT  : cá tra có trọng lượng 21kg                           

_Người đạt giải: anh PHONG         

                         _Địa chỉ: BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI                           

    _Số điện thoại: 0918.666.886              

        _Giải thưởng: 36.000.000đ(+3.000.000đ nhất tiếng thứ 2)

_BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền.   


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 26/10/2014
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 26/10/2014

Cơ cấu giải thưởng ngày 26/10/2014

TỔNG GIẢI THƯỞNG      125.000.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần                     

Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ      

 


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 05/10//2014
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 05/10//2014

 

GIẢI NGÀY 05/10/2014  KỶ LỤC MỚI ĐƯỢC TẠO RA DO A.TÈO (LẨU TÔM 5 RI ) BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI 

-Trong 1 ngày câu thi chinh phục thành công 3 chú da bò

- Trọng lượng là 20,95kg ,17,36kg, 16.06kg                         

- kỳ lục này đang thách thức chờ đợi toàn thể các cần thủ

 GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

      _ GIẢI NHẤT  : cá tra có trọng lượng :23.70kg                           

_Người đạt giải: anh MẨN         

                         _Địa chỉ: TRÃNG BÀNG - TÂY NINH             

    _Số điện thoại: 0978.048.559         

        _Giải thưởng: 36.000.000đ(+3.000.000đ nhất tiếng thứ 7)

_BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền.   


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 05/10/2014
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 05/10/2014

Cơ cấu giải thưởng ngày05/10/2014

TỔNG GIẢI THƯỞNG      125.000.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần                     

Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ      

 Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 21/10/2014
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 21/10/2014

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

      _ GIẢI NHẤT  : cá tra có trọng lượng :22,28kg                           

_Người đạt giải: anh KIỆT         

                         _Địa chỉ: BIÊN HÒA -ĐÔNG NAI            

    _Số điện thoại:01259.449955       

        _Giải thưởng: 40.000.000đ(+4.000.000đ nhất tiếng thứ 6)

_BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền.     


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra khai trương lại 21/09/2014
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra khai trương lại 21/09/2014

Cơ cấu giải thưởng ngày21/09/2014

TỔNG GIẢI THƯỞNG      150.000.000đ

Giá cần: 2.000.000đ/01 cần  

Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ      

  Đối với cần thủ tham gia câu thi sẽ được hồ phục vụ ăn uống miễn phí (01 suất ăn sáng, 01  phần nước uống)

Xem chi tiết »
THÔNG BÁO

HỒ QUẬN KÝ XIN THÔNG BÁO

Hồ câu giải QUẬN KÝ xin tạm ngưng câu thi 2 tháng để sữa chữa và cải tạo lại hồ và sẽ thông báo lại ngày câu thi qua tờ rơi cho các cần thủ

                  BTC HỒ QUẬN KÝ


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 09/08/2014
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 09/08/2014

 

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

      _ GIẢI NHẤT  : cá tra có trọng lượng :18.71kg                           

_Người đạt giải: anh TÂY         

                         _Địa chỉ: KHÁNH HÒA - NHA TRANG               

    _Số điện thoại:0972..872.171       

        _Giải thưởng: 36.000.000đ(+3.000.000đ nhất tiếng thứ 7)

_BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền.     


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 09/08/2014
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 09/08/2014

Cơ cấu giải thưởng ngày 09/08/2014

TỔNG GIẢI THƯỞNG      125.000.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần  

Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ

BTC QUẬN KÝ xin dời ngày câu 10/8 lại ngày 09/08/2014 tức thứ 7 (do ngày 10/8 là ngày rằm lớn) kính mong quí cần thủ thông cảm và ủng hộ cho hồ  


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 20/07/2014
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 20/07/2014

GIẢI NGÀY 20/07/2014 CÓ 1 KỶ LỤC MỚI ĐƯỢC LẬP DO A 4 ĐỒ 

                                    BIÊN HÒA -ĐỒNG NAI TAO RA

- 1 Kỳ câu thi chinh phục thành công 2 chú da bò 

- nhận 2 giải nhất ,nhì ngày trong 1 đợt câu thi

- nhận thêm 1 vé câu miễn phí đợt sau

- 1 kỷ luc rất khó đang chờ đợi toàn thể cần thủ chúng ta chinh phục

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

      _ GIẢI NHẤT  : cá tra có trọng lượng :19.71kg                           

_Người đạt giải: anh 4 ĐỒ          

                         _Địa chỉ: BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI                      

    _Số điện thoại:0918.482.459        

        _Giải thưởng: 36.000.000đ(+3.000.000đ nhất tiếng thứ 2)

    


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 20/07/2014
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 20/07/2014

 

Cơ cấu giải thưởng ngày20/07/2014

TỔNG GIẢI THƯỞNG      125.000.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần  

Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ      


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 22/06/2014
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 22/06/2014

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

      _ GIẢI NHẤT  : cá tra có trọng lượng :18,63kg                           

_Người đạt giải: anh KHANH          

                         _Địa chỉ: BÌNH CHUẨN - BÌNH DƯƠNG              

    _Số điện thoại:0924.933.339             

        _Giải thưởng: 36.000.000đ(+3.000.000đ nhất tiếng thứ 3)

_BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền.     


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 22/06/2014
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 22/06/2014

 

Cơ cấu giải thưởng ngày22/06/2014

TỔNG GIẢI THƯỞNG      125.000.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần  

Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ      

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 150 cầnXem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 25/05/2014
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 25/05/2014

 

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

      _ GIẢI NHẤT  : cá tra có trọng lượng :19.71kg                           

_Người đạt giải: anh BI         

                         _Địa chỉ: đien trung-Đien bàn-Quang Nam             

    _Số điện thoại:0983.827.467         

        _Giải thưởng: 36.000.000đ(+3.000.000đ nhất tiếng thứ 3)

_BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền.     


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 25/05/2014
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 25/05/2014

 

Cơ cấu giải thưởng ngày25/05/2014

TỔNG GIẢI THƯỞNG      125.000.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần  

Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ      

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 150 cần

BTC HỒ QUẬN KÝ XIN KÍNH CHÚC QUÍ CẦN THỦ NĂM MỚI DỒI GIÀU SỨC KHOẼ 1 NĂM PHÀT TÀIXem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 27/04/2014
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 27/04/2014

 

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

      _ GIẢI NHẤT  : cá tra có trọng lượng :23.31kg                           

_Người đạt giải: anh TAM     

                           _Địa chỉ:  BIEN HOA -DONG NAI                        

    _Số điện thoại:0902327132         

        _Giải thưởng: 32.000.000đ +cờ(+3.000.000đ nhất tiếng thứ 3 + 1 thùng heineken)

_BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền.     


Xem chi tiết »
KHAI TRƯƠNG HỒ CÂU CÁ MÈ NGÀY 01/05/2014

Cơ cấu giải thưởng ngày 01/05/2014 

TỔNG GIẢI THƯỞNG      15.000.000đ

Giá cần: 500.000đ/01 cần                                        

  Thời gian: từ 10 giờ đến 16 giờ    


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 21/10/2014
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 21/10/2014

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

      _ GIẢI NHẤT  : cá tra có trọng lượng :22,28kg                           

_Người đạt giải: anh KIỆT         

                         _Địa chỉ: BIÊN HÒA -ĐÔNG NAI            

    _Số điện thoại:01259.449955       

        _Giải thưởng: 40.000.000đ(+4.000.000đ nhất tiếng thứ 6)

_BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền.     


Xem chi tiết »
hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 27/04/2014
hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 27/04/2014

 

 

Cơ cấu giải thưởng ngày 27/04/2014 

TỔNG GIẢI THƯỞNG      120.000.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần                                        

  Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ      

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 150 cần

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI :Để tri ân các cần thủ hồ có ưu đãi cho tất cả các cần thủ tham gia đợt giải 06/04/2014 sẽ được giãm giá 10% cho đợt giải 27/04 va ưu tiên chọn lại số cần mình đã tham gia đợt giải 06/4

LƯU Ý  : Giải 27/4 hồ sẽ bán vé theo số cũa lổ chống                                                                                                                                              


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 06/04/2014
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 06/04/2014

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

      _ GIẢI NHẤT  : cá tra có trọng lượng :17,32kg                           

_Người đạt giải: anh BÌNH      

_Địa chỉ:  QK7                         

    _Số điện thoại:0909.027.988         

        _Giải thưởng: 32.000.000đ +cờ(+3.000.000đ nhất tiếng thứ 2 + 1 thùng heineken)

_BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền.     


Xem chi tiết »
hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 06/04/2014
hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 06/04/2014

 

Cơ cấu giải thưởng ngày 06/04/2014 

TỔNG GIẢI THƯỞNG      120.000.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần(giãm 200.000d+1 thẻ )

  Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ      

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 150 cần

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI :Để tri ân các cần thủ trong thời gian qua đã ủng hộ hồ.hồ có ưu đãi cho tất cả các cần thủ tham gia đợt giải 06/04/2014 sẽ được giãm giá  200.000 ngàn đồng cho 1 cần thủ và tặng 1 thẻ giãm 10%-15%cho đợt giải sau ưu tiên 100 cân thủ đang ký trước

 


Xem chi tiết »
GIAI CÁ TRA +CHIM HỒ NHO (THU 4-THU 6 HANG TUAN)

 

        GIẢI CÁ TRA+ CHIM HỒ NHO (THU 4-THU 6 HANG TUAN)

TỔNG GIẢI THƯỞNG 10.000.000Đ

-GIÁ CẦN: 300.000Đ/CẦN                

-THỜI GIAN CÂU TỪ: 13H ĐẾN 17H


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 16/03/2014
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 16/03/2014

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

      _ GIẢI NHẤT  : cá tra có trọng lượng :18,77kg                           

_Người đạt giải: anh TONY     

_Địa chỉ:  Đai loan                    

    _Số điện thoại:0937.487.245         

        _Giải thưởng: 36.000.000đ(+3.000.000đ nhất tiếng thứ 8 + 1 thùng heineken)

_BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền.     


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 16/03/2014
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 16/03/2014

Cơ cấu giải thưởng ngày16/03/2014

TỔNG GIẢI THƯỞNG      125.000.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần  

Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ      

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 150 cần

BTC HỒ QUẬN KÝ XIN KÍNH CHÚC QUÍ CẦN THỦ NĂM MỚI DỒI GIÀU SỨC KHOẼ 1 NĂM PHÀT TÀIXem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 23/02/2014
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 23/02/2014

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

      _ GIẢI NHẤT  : cá tra có trọng lượng :10.07kg                           

_Người đạt giải: anh KIỆT      

                    _Địa chỉ: BIÊN HÒA -ĐỒNG NAI                   

    _Số điện thoại: 01259.449.955        

        _Giải thưởng: 36.000.000đ(+3.000.000đ nhất tiếng thứ 2 )


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 23/02/2014
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 23/02/2014

Cơ cấu giải thưởng ngày23/02/2014

TỔNG GIẢI THƯỞNG      125.000.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần  

Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ      

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 150 cần

BTC HỒ QUẬN KÝ XIN KÍNH CHÚC QUÍ CẦN THỦ NĂM MỚI DỒI GIÀU SỨC KHOẼ 1 NĂM PHÀT TÀI

 


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 09/02/2014
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 09/02/2014

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

      _ GIẢI NHẤT  : cá tra có trọng lượng :18,77kg                           

_Người đạt giải: anh CHIẾN      

_Địa chỉ:  Tây Ninh                    

    _Số điện thoại:0907.744.074         

        _Giải thưởng: 36.000.000đ(+3.000.000đ nhất tiếng thứ 4 + 1 thùng heineken)

_BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền.     


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu khai trưong đầu năm 09/02/2014
Hồ Quận Ký mở giải câu khai trưong đầu năm 09/02/2014

Cơ cấu giải thưởng ngày09/02/2014

(Nhằm ngày mùng 10 tết âm lịch)

TỔNG GIẢI THƯỞNG      125.000.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần  Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ      

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 150 cần

BTC HỒ QUẬN KÝ XIN KÍNH CHÚC QUÍ CẦN THỦ NĂM MỚI DỒI GIÀU SỨC KHOẼ 1 NĂM PHÀT TÀI

BTC HỒ QUẬN KÝ li xì lọc đầu năm cho toàn bộ cần thủ tham gia câu thi và nhiều chương trình khuyến mai khác cho năm mới


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 19/01/2014
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 19/01/2014

Cơ cấu giải thưởng ngày19/01/2014

TỔNG GIẢI THƯỞNG      125.000.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần  Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ      

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 150 cần


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 05/01/2014
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 05/01/2014

Cơ cấu giải thưởng ngày05/01/2014

TỔNG GIẢI THƯỞNG      125.000.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần  Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ      

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 150 cần


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 15/12/2013
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 15/12/2013

Cơ cấu giải thưởng ngày 15/12/2013 

TỔNG GIẢI THƯỞNG      120.000.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần  Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ      

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 150 cần

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI :Nhân dip cuối năm để tri ân các cần thủ trong thời gian qua đã ủng hộ hồ.hồ có ưu đãi cho tất cả các cần thủ tham gia đợt giải 15/12 sẽ được nhận giãm giá  200.000 ngàn đồng cho 1 cần thủ 


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 01/12/2013
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 01/12/2013

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

      _ GIẢI NHẤT  : cá tra có trọng lượng :15,64kg                           

_Người đạt giải: anh TUẤN                

_Địa chỉ:  GỒ VẤP-TPHCM               

    _Số điện thoại: 0985.660.033               

_Giải thưởng: 32.000.000đ(+3.000.000đ nhất tiếng thứ 3 + 1 thùng heineken)

     _BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền.


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 01/12/2013
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 01/12/2013

Cơ cấu giải thưởng ngày 01/12/2013

TỔNG GIẢI THƯỞNG      125.000.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần  Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ      

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 150 cần

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI :Nhân dip cuối năm hồ có ưu đãi cho tất cả các cần thủ tham gia đợt giải 1/12 sẽ được nhận thẻ giãm giá cho đợt giải sau từ 200.000- 300.000 ngàn đồng cho 1 cần thủ có thẻ 


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 10/11/2013
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 10/11/2013

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

      _ GIẢI NHẤT  : cá tra có trọng lượng :14,48kg                           

_Người đạt giải: anh bằng( bbcc)         

_Địa chỉ:  biên hoà-đồng nai                

    _Số điện thoại:0913.755.588                  

        _Giải thưởng: 32.000.000đ(+3.000.000đ nhất tiếng thứ 3)

_BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền.     


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 10/11/2013
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 10/11/2013

Cơ cấu giải thưởng ngày 10/11/2013

TỔNG GIẢI THƯỞNG      125.000.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần  Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ      

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 150 cần

KHUYẾN MÃI: ăn sáng+ăn trưa và 1 phần nước uống buổi sáng cho cần thủ tham gia câu thi


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 20/10/2013
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 20/10/2013

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

      _ GIẢI NHẤT  : cá tra có trọng lượng :8.23kg                           

_Người đạt giải: anh HIẾU          

_Địa chỉ:  5/7lê văn thọ P14 GÒ VẤP

    _Số điện thoại:0906.686386           

        _Giải thưởng: 32.000.000đ(+3.000.000đ nhất tiếng thứ 2)

     


Xem chi tiết »
THÔNG BÁO

               BTC HỒ QUẬN K Ý XIN THÔNG BÁO

                   NGÀY CÂU THI 13/10/2013 DỜI LẠI NGÀY 20/10/2013


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 13/9/2013 dời lại ngày 20/10
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 13/9/2013 dời lại ngày 20/10

Cơ cấu giải thưởng ngày 13/10/2013 dời lại ngày 20/10

TỔNG GIẢI THƯỞNG      120.000.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần  Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ      

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 130 cần

KHUYẾN MÃI: ăn sáng+ăn trưa và 1 phần nước uống buổi sáng cho cần thủ tham gia câu thi


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 22/09/2013
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 22/09/2013

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

      _ GIẢI NHẤT  : cá tra có trọng lượng :18,16kg                           

_Người đạt giải: anh BẰNG          

_Địa chỉ:  CTY BBCC BIÊN HÒA

    _Số điện thoại:0913.755.588            

        _Giải thưởng: 32.000.000đ(+3.000.000đ nhất tiếng thứ 6 + 1 thùng heineken)

     _BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền.


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 22/09/2013
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 22/09/2013

Cơ cấu giải thưởng ngày 22/09/2013

TỔNG GIẢI THƯỞNG      120.000.000đ

Giá cần: 1.500.000đ/01 cần  Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ      

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 130 cần


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 02/09/2013
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 02/09/2013

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

      _ GIẢI NHẤT  : cá tra có trọng lượng :19.38kg                           

_Người đạt giải: anh Hưỡng            

_Địa chỉ:  Chợ Biên Hòa-Đồng Nai

    _Số điện thoại: 0913.587.679              

        _Giải thưởng: 20.000.000đ(+2.000.000đ nhất tiếng thứ 5 + 1 thùng heineken)

     _BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền.


Xem chi tiết »
Mừng lể quốc khánh 2/9 và sinh nhật quốc Khánh
Mừng lể quốc khánh 2/9 và sinh nhật quốc Khánh

 Cơ cấu giải thưởng ngày 02/09/2013

GIÁ CẦN:1.000.000đ/cần

TỔNG GIẢI THƯỞNG: 85.000.000đXem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 18/08/2013
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 18/08/2013

 

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

GIẢI NHẤTcá tra có trọng lượng :19,05kg

  _Người đạt giải:     anh Dương                           

_Địa Chỉ: Cù Lao Phố Xã Hiệp Hòa - BH - ĐN

_Số điện thoại:      01286562171                       

_Giải thưởng: 28.000.000đ(+2.500.000đ nhất tiếng thứ 3+ 1 thùng heineken)

_BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền.


Xem chi tiết »
hình ảnh câu cá thịt 11/08/2013
hình ảnh câu cá thịt 11/08/2013

                      hình ảnh câu cá thịt 11/08/2013

Vào buổi chiều chủ nhật, ngày 11 tháng 8 năm 2013 lúc 5h anh Hải góc người Pháp định cư tại Việt Nam, đã câu giải trí ở hồ Quận Ký


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 18/08/2013
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 18/08/2013

Cơ cấu giải thưởng ngày 18/08/2013

GIÁ CẦN:1.300.000đ/cần

KHUYẾN MÃI: ăn sáng+ăn trưa và 1 phần nước uống buổi sáng cho cần thủ tham gia câu thi

TỔNG GIẢI THƯỞNG: 105.000.000đ

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 160 cần


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 28/07/2013
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 28/07/2013

 

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

GIẢI NHẤTcá tra có trọng lượng :17.23kg

_Người đạt giải: anh THY

_Địa chỉ:  Ngã Ba Vũng Tàu

_Số điện thoại: 0                 

_Giải thưởng: 28.000.000đ(+2.500.000đ nhất tiếng thứ 8 + 1 thùng heineken)

_BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền.


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 28/07/2013
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 28/07/2013

Cơ cấu giải thưởng ngày 28/07/2013

GIÁ CẦN:1.300.000đ/cần

KHUYẾN MÃI: ăn sáng+ăn trưa và 1 phần nước uống buổi sáng cho cần thủ tham gia câu thi

TỔNG GIẢI THƯỞNG: 105.000.000đ

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 160 cần


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 30/6/2013
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 30/6/2013

 

Cơ cấu giải thưởng ngày 30/06/2013

GIÁ CẦN:1.300.000đ/cần

KHUYẾN MÃI: ăn sáng+ăn trưa và 1 phần nước uống buổi sáng cho cần thủ tham gia câu thi

TỔNG GIẢI THƯỞNG: 105.000.000đ

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 160 cần


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 02/06/2013
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 02/06/2013

 


GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

GIẢI NHẤTcá tra có trọng lượng :15,53kg

_Người đạt giải: anh TONNY

_Địa chỉ:  ĐÀI LOAN

_Số điện thoại: 09.421.939.68

_Giải thưởng: 26.000.000đ(+2.000.000đ nhất tiếng thứ 1 + 1 thùng heineken)

_BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền.


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 2/6/2013
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 2/6/2013

 

Cơ cấu giải thưởng ngày 02/06/2013

GIÁ CẦN:1.200.000đ/cần

KHUYẾN MÃI: ăn sáng+ăn trưa và 2 phần nước uống cho cần thủ tham gia câu thi

TỔNG GIẢI THƯỞNG: 99.000.000đ

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 160 cần


Xem chi tiết »
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 12/5/2013
Hồ Quận Ký mở giải câu cá tra 12/5/2013

Cơ cấu giải thưởng ngày 12/5/2013

TỔNG GIẢI THƯỞNG: 124.000.000đ

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 150 cần


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 24/03/2013
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 24/03/2013

 

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

_Giải nhất:cá tra có trọng lượng :7,58kg

_Người đạt giải: anh HOÀNG NGỌC CHÂU

_Địa chỉ:  93 đường 339 P.Long B. Q.9

_Số điện thoại: 0913.117.604

_Giải thưởng: 34.000.000đ(+3.000.000đ nhất tiếng thứ 3)

_BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền


Xem chi tiết »
TỔ CHỨC CÂU THI HỒ CÁ RÔ+TRÊ NGÀY 03/04/2013

           CÂU THI HỒ CÁ  RÔ+TRÊ

                 THƯ TƯ ,NGÀY 03/04/2013

                 GIÁ CẦN:    200.000Đ/CẦN

                 TỔNG GIẢI: 2.400.000 đồng


Xem chi tiết »
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÂU THI

                    SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÂU THI

                                  150 CẦN


Xem chi tiết »
GIẢI CÂU THI CÁ TRA NGÀY CHỦ NHẬT 24/3/2013
GIẢI CÂU THI CÁ TRA NGÀY CHỦ NHẬT 24/3/2013

 

Cơ cấu giải thưởng ngày 24/3/2013

TỔNG GIẢI THƯỞNG: 120.000.000đ

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 150 cần


Xem chi tiết »
GIAI CÁ TRA +CHIM HỒ CÁ THỊT NGÀY 9/3/2013
GIAI CÁ TRA +CHIM HỒ CÁ THỊT NGÀY 9/3/2013

        GIẢI CÁ TRA+ CHIM HỒ CÁ THỊT NGÀY9/3/2013

TỔNG GIẢI THƯỞNG 10.000.000Đ

-GIÁ CẦN: 300.000Đ/CẦN

-THỜI GIAN CÂU TỪ: 8H ĐẾN 16H


Xem chi tiết »
KẾT QUẢ CÂU THI NGÀY 15-02-2013
KẾT QUẢ CÂU THI NGÀY 15-02-2013

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

_Giải nhất:cá tra có trọng lượng :17,39kg

_Người đạt giải: anh DÀO VĂN THÀNH

_Địa chỉ:  76 kp6, phường QUANG VINH_BH_ĐN

_Số điện thoại: 0975.331.731

_Giải thưởng: 34.000.000đ(+3.000.000đ nhất tiếng thứ 3+1 thùng heineken)

_BTC HỒ QUẬN KÝ chân thành cám ơn anh đã tặng lại cá cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 03/02/2013
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 03/02/2013

 

     GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA
Giải nhất: cá tra có trọng lượng 17,43kg 
- Người đạt giải: anh Trần Văn Gô - Số cần: 107
- Địa chỉ: 317/22, kp7. p.Thạnh Xuân, Q12, TP.HCM

-Số điện thoại: 0938.736.115

- Giải thưởng:34.000.000đ (+3.000.000đ giải nhất tiếng thứ 3)

BTC HỒ QUẬN KÝ Chân thành cam ơn anh đã tăng cá lại cho hồ để dưỡng làm lượng cá nền


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 20/1/2013
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 20/1/2013

     GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA
Giải nhất: cá tra có trọng lượng 16,90kg
- Người đạt giải: anh Đỗ Đăng Khoa
- Địa chỉ: Tân Bản, p.Bửu Hòa, ĐN

-Số điện thoại: 0915.9928.28

- Giải thưởng:42.000.000đ (+4.000.000đ giải nhất tiếng thứ 2)


Xem chi tiết »
Giải câu cá tra Khai trương đầu năm 2013
Giải câu cá tra Khai trương đầu năm 2013

Cơ cấu giải thưởng ngày 20/01/2013:

TỔNG GIẢI THƯỞNG: 150.000.000đ

Giới hạn số lượng cần thủ tham gia: 150 cần

 

 


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 19/08/2012
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 19/08/2012

"Thật ấn tượng". Đây là câu nói của một cần thủ lần đầu tiên tham gia câu thi tại Quận Ký nói với Tư ếch tôi và mọi người. 

Đúng là ngày câu thi 19/8/2012 đã để lại nhiều cảm xúc cho những ai có mặt tại đây: trời nắng đẹp, lượng cá lên khá nhiều, hàng loạt cá lớn được chinh phục (cả cá chim và tra). Đặc biệt là 2 cần thủ Lý Tân Khanh (giải nhất cá tra 12,52kg) và Phạm Văn Minh (giải nhì cá tra 12,44kg) lần thứ 2 mới chinh phục được Hugo. Anh Khanh chinh phục Hugo lần thứ 1 nhưng bị thất bại (đứt dây) sau hơn 20 phút cố gắng đưa cá vào bờ. Còn anh Minh thì đã đưa được cá lên bờ nhưng lại không hợp lệ (cá bị móc đè), BTC chúng tôi đã tiến hành cân chú Hugo trên thì nó nặng 16,35kg. Một chút hụt hẩng, một chút tiết nuối nhưng


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 29/7/2012
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 29/7/2012

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

Giải nhất: cá tra có trọng lượng 14,39kg 

- Người đạt giải: anh Nguễn Minh Dương

- Địa chỉ: Thị xã Thuận An, Bình Dương - Số điện thoại: 0989.730.173


Xem chi tiết »
Khu câu cá giải trí Quận Ký tổ chức câu thi CÁ MÈ vào ngày chủ nhật 22/07/2012
Khu câu cá giải trí Quận Ký tổ chức câu thi CÁ MÈ vào ngày chủ nhật 22/07/2012

Cơ cấu giải CÁ MÈ  vào ngày 22/7/2012 như sau:

Giá cần 500.000đ/cần - Giải 60/40(60% của giải, 40% hồ).

60% tiền thưởng thì 50% chia : Nhất; Nhì; Ba. 50% dành cho 8 giờ.


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 08/07/2012
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 08/07/2012

Giải nhất: cá tra có trọng lượng 14,52kg

(Xem clip video)

- Người đạt giải: anh Nguyễn Minh Dương

- Địa chỉ: Thị xã Thuận An, Bình Dương - Số điện thoại: 0989.730.173

- Giải thưởng:15.000.000đ (+2.000.000đ giải nhất tiếng thứ 1)


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày 17/06/2012
Kết quả câu thi ngày 17/06/2012

GIẢI DÀNH CHO CÁ TRA

Giải nhất: cá tra có trọng lượng 9,28kg 

- Người đạt giải: anh Vũ Sport

- Địa chỉ: phường Hòa Bình, Tp Biên Hòa, Đồng Nai - Số điện thoại: 0919.427.787

- Giải thưởng:15.000.000đ (+2.000.000đ giải nhất tiếng thứ 1)


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày 27/05/2012
Kết quả câu thi ngày 27/05/2012

Giải nhất: cá tra có trọng lượng 14,13kg (Xem video)

- Người đạt giải: anh Phạm Văn Minh

- Địa chỉ: 593, Lê Văn Duyệt, Quận 9, Tp HCM

- Số điện thoại: 0975.668.333

- Giải thưởng:15.000.000đ (+2.000.000đ giải nhất tiếng thứ 5)


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày 01/04/2012
Kết quả câu thi ngày 01/04/2012

             Đúng như lịch đã thông báo từ trước, ngày 01/04/2012 hồ Quận Ký mở giải câu thi mặc dù biết là sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bảo số 1. Trong một ngày không nắng, mưa ròng rã kèm theo gió giông đã cho thấy thời tiết chuyển biến rất xấu nhưng không vì thế mà làm nãn lòng các cần thủ đến với Quận Ký. Số lượng cần thủ tham gia câu thi ...

GIẢI ĐẶC BIỆT: CÁ TRA 13,24KG

Xem chi tiết »
Quận Ký tổ chức kéo-thả cá phục vụ câu thi vào ngày 01/04/2012
Quận Ký tổ chức kéo-thả cá phục vụ câu thi vào ngày 01/04/2012

            Sáng ngày 18/03/2012, BTC khu câu cá giải trí Quận Ký đã tổ chức kéo thả để cá phục vụ cho ngày câu thi 01/04/2012. 

     


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 11/03/2012
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 11/03/2012

GIẢI ĐẶC BIỆT: cá tra 16,98kg

- Người đạt giải: anh Nguyễn Hoàng Minh

- Địa chỉ: TX Thủ Dầu Một, Bình Dương                        

- Số điện thoại: 0937.161.819

- Giải thưởng: 23.000.000đ (+2.000.000đ giải nhất tiếng thứ 8+1 thùng bia Heniken)


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 19/02/2012
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 19/02/2012

GIẢI ĐẶC BIỆT: cá tra có trọng lượng 11,93kg

- Người đạt giải: anh Bùi Anh Tuấn 

- Địa chỉ: Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai                        

- Số điện thoại: 0919.254.999


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 18/12/2011
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 18/12/2011

             Một điểm nhấn nổi bật trong ngày câu thi 18/12/2011 là vào tiếng câu thi cuối cùng (tiếng thứ 8) một cần thủ phải rất vất vả mới chinh phục được một em tra Hugo có trọng lượng 21,16kg  (hình của em nó bên trái).  Sự phấn khích, ngạc nhiên, những nụ cười và những lời bình luận sôi nổi đã xuất hiện.


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhất 13/11/2011
Khu câu cá giải trí QUẬN KÝ hân hạnh được đón tiếp quý khách
Khu câu cá giải trí QUẬN KÝ hân hạnh được đón tiếp quý khách

          Bạn đang băn khoăn không biết nên đi đâu vào dịp cuối tuần và những ngày nghỉ lễ, bạn muốn tìm kiếm một vị trí câu cá giải trí gần trung tâm thành phố Biên Hòa, với các dịch vụ tốt nhất… Khu Câu cá giải trí Quận Ký (Recreational fishing areas QuanKy) chính là sự lựa chọn đúng đắn của bạn.   


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày 14/08/2011

GIẢI CÁ TẠP (TRA-CHIM) CÓ TRỌNG LƯỢNG LỚN NHẤT NGÀY

    * GIẢI NHẤT: 6.000.000đ (+1.000.000đ giải cá tra lớn nhất tiếng thứ 2+1 thùng bia Heniken)

         - Anh Phạm Văn Minh

         - Địa chỉ: 593, Lê Văn Duyệt, Quận 9, Tp HCM

         - Điện thoại: 0975.668.333


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày quốc tế lao động 01/05/2011

GIẢI CÁ TẠP (TRA-CHIM) CÓ TRỌNG LƯỢNG LỚN NHẤT NGÀY

 * GIẢI NHẤT: 10.000.000đ (+1.200.000đ giải cá tra lớn nhất tiếng thứ 8+1 thùng bia Heniken)

         - Anh Hiền 

         - Địa chỉ: 352, đường Tên lửa, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp HCM

         - Điện thoại: 0907.456.788

         - Câu được cá tra có trọng lượng 18,34kg


Xem chi tiết »
Kết quả câu thi ngày chủ nhật 19/12/2010

 GIẢI CÁ TRA CÓ TRỌNG LƯỢNG LỚN NHẤT NGÀY

 * GIẢI NHẤT: 12.000.000đ (+1.200.000đ giải cá tra lớn nhất tiếng thứ 5+1 thùng bia Heniken)
         - Anh TONY Trần (Quốc tịch Đài Loan)
         - Địa chỉ: 2B/1/36, Bạch Đằng, phường 2, Q. Tân Bình, Tp HCM
         - Điện thoại: 0908.284.747
         - Câu được cá tra có trọng lượng 14,32kg


Xem chi tiết »

Tìm kiếm

Từ khóa :

Hỗ trợ trực tuyến


Trực tuyến 1
kiet_quanky

Liên kết web

lk
 • Kết quả câu thi ngày chủ nhật
 • Kết quả câu thi ngày chủ nhật 16/03/2014
 • Kết quả câu thi ngày chủ nhật 06/04/2014
 • Kết quả câu thi ngày chủ nhật 06/04/2014
 • thả cá cho ngày câu thi 15/10/2013
 • Kết quả câu thi ngày chủ nhật 02/09/2013
 • thả cá cho ngày câu thi 22/09/2013
 • câu thi ngày 18/8/2013
 • câu cá thịt
 • thả cá cho ngày câu thi 18/8/2013
 • Kết quả câu thi ngày chủ nhật 28/07/2013
 • Kết quả câu thi ngày chủ nhật 28/07/2013
 • GIAI CA TRA CHIM HỒ CÁ THỊT NGÀY 9/3/2013
 • KẾT QUẢ CÂU THI NGÀY 15-02-2013
 • KẾT QUẢ CÂU THI NGÀY 15-02-2013